10.6.51

ตู้น้ำมันหยอดเหรีญ


ราคา: 120,000บาท

รายละเอียด:

1. หัวจ่าย มีแบบ1 และ 2 หัวจ่าย สามารถจ่ายน้ำมัน 4 ลิตร ต่อนาที
2. กินไฟน้อยในโหมดStandby เพียง 10 วัตต์ ดังนั้นค่าไฟเพียงเดือนละ 100 กว่าบาท
3. วงจรควบคุมมีความเสถียรภาพและแม่นยำสูง
4. ทนต่อความร้อนและชื้น Flow Metor
5. ตัวถังใช้สี อีพรอซี่อย่างดี ทนต่อการขูดขีด
6. สามารถบรรจุน้ำมันได้ถังละ 200 ลิตร
7. ตัวถังกั้นห้องแยกส่วนน้ำมันและไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
8. มีระบบไฟหน้าตู้ เปิด ปิด อัตโนมัติ
9. มีวงจร Restart กรณีไฟฟ้าดับ ขณะเติมน้ำมันเมื่อไฟฟ้ามาเครื่องจะทำงานต่อเนื่อง
10. มีระบบวันระดับน้ำมันทีเหลือในเครื่อง แสดงผลผ่านจอ LCD
11. ควบคุมการจ่ายน้ำมันโดยการหยอดเหรียญ 1 2 5 10 บาท
12. กดปุ่มจ่ายน้ำมันแสดงจำนวนเงิน จำนวนน้ำมัน ( ลิตร )
13. มีตัวเลขแสดงเวลาและราคาน้ำมันต่อลิตร
14. บันทึกข้อมูลรายได้และปริมาณน้ำมันที่จ่ายออก
15. การตั้งราคาสามารถตั้งได้ง่ายตามความต้องการของลูกค้า
สถานที่และทำเล
เหมาะสำหรับแหล่งชุมชน หมู่บ้าน
***ขนาดตู้****
-รุ่น plus oil 1 ตู้ 1หัวจ่าย กว้าง 80 ลึก 80 สูง 2.20 เมตร
ตู้ 2หัวจ่าย กว้าง 160 ลึก 80 สูง 2.20 เมตรรุ่น
- plus oil 2 ตู้ 1หัวจ่าย กว้าง 75 ลึก 80 สูง 1.70เมตร
ตู้ 2หัวจ่าย กว้าง 150 ลึก 80 สูง 1.70 เมตรรุ่น
-plus oil 3 กว้าง 80 ลึก 75 สูง 1.70 เมตรรุ่น
-plus oil 4 กว้าง 80 ลึก 60 สูง 1.70 เมตร
ค่าบริการ 4 - 5 บาท ต่อ 1 ลิตร